U timu leži uspjeh!

U našem studiju Vas očekuje ljubazni, visoko motivirani i educirani tim koji se prilagođava Vašim željama i potrebama. Svi naši zaposlenici proširuju svoje vještine i znanja redovitim usavršavanjem.

Dr.Helge Burow

Dr.m.sc.Helge Burow

Master Implantologije

Maja Burow

Dr.med.dent.Helena Knezović-Džeko

Dr.Marieta Bujak

Dr.med.dent.Marieta Bujak

Dr.Matea Bubalo

Dr.med.dent.Matea Bubalo

Dr.Robert Bataky

Dr.med.Robert Bartaky

Dr.Fani Pavić

Dr.med.dent.Fani Pavić

Bruna

Lara