U timu leži uspjeh!

U našem studiju Vas očekuje ljubazni, visoko motivirani i educirani tim koji se prilagođava Vašim željama i potrebama. Svi naši zaposlenici proširuju svoje vještine i znanja redovitim usavršavanjem.

Dr.Helge Burow

Dr.Helge Burow

slika Maja Burow

Maja Burow

Dr.Helena Knezović

Dr.Helena Knezović

dr. Fischer Tomašević

Dr.Klaudia Fischer-Tomaševič

Monika Dragić

Dr.Monika Dragić

Ana Mimica

Ana Mimica

Ana Mihanovic

Ana Mihanović

Andrea Antonnijević

Andrea Antonijević

Bruna Medić

Bruna Medić

Adrijana - naš tim

Adriana Čosić

Ivana Biočić

Ivana Biočić