Zubarica skenira pacijentove zube

Otisci uzeti uz pomoć dentalnih skenera pokazuju brojne prednosti u usporedbi s konvencionalnim tehnikama uzimanja otiska. Trajanje uzimanja otiska značajno se smanjuje, kao i broj faza rada, što uveliko smanjuje mogućnost nastanka grešaka.

Konvencionalni način otiskivanja je uzimanje otiska žlicom u koju se apliciraju razni otisni materijali. Pri izvođenju tog postupka postoji puno faza u kojima postoji mogućnost potkradanja raznih grešaka, što može utjecati na kasniju preciznost konačnog rada.
Prednosti digitalne naspram konvencionalne tehnike su relativno kratko vrijeme skeniranja, prijenos podataka putem interneta, mogućnost arhiviranja, bolja kontrola preparacije, ugodnost postupka te olakšana komunikacija između ordinacije i laboratorija.
Digitalni otisci mogu se smatrati pomakom naprijed u pogledu stomatološke protetike te se može reći da digitalizacija i digitalni tok rada postaju sve važniji i da će imati značajnu ulogu u budućnosti u svim područjima stomatologije.

Intraoralni skeneri danas se koriste u raznim granama stomatologije, pa tako i za izradu trodimenzionalnih virtualnih modela za dijagnostičke svrhe koji pomažu u planiranju terapije, ali i pri komunikaciji s pacijentima. Digitalni otisci mogu se koristiti i za razne ortodontske aparate kao što su aligneri. Unutar protetike koriste za izradu inlaya, onlaya, pojedinačnih krunica i mostova. Uspješno se koristi za 3D snimanje položaja dentalnih implantata i pri restauraciji na implantatima.